top of page

1. Waarschuwing over inhoud

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van het gratis en vrij toegankelijke journalistieke advies en nieuws. Bijdragen die met naam zijn gemarkeerd, weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder, voor zover de aanbieder niet de wil heeft om wettelijk gebonden te zijn.

2. Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gelinkt, controleerde de provider de inhoud van derden op juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als de zijne overneemt. Voortdurende controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Als we kennis nemen van juridische overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrecht en aanverwante auteursrechten

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, bewerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gekenmerkt. Het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

4. Gegevensbescherming [1]

De aanbieder wijst er uitdrukkelijk op dat datatransmissie op internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.

Het gebruik van de contactgegevens in het impressum voor commerciële reclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle personen die op deze website worden genoemd, maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik of openbaarmaking van hun gegevens.

Persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien op onze website persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Als er een contractuele relatie tussen u en ons tot stand moet komen, gestructureerd of inhoudelijk gewijzigd moet worden of als u ons een aanvraag stuurt, zullen wij persoonlijke gegevens van u verzamelen en gebruiken voor zover dit voor deze doeleinden nodig is (inventarisatiegegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover dit nodig is om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor het aangegeven doel (het verwerken van uw verzoek of het verwerken van een contract). Hierbij wordt rekening gehouden met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen we in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit nodig is voor strafrechtelijke vervolging, om gevaar te voorkomen, om de wettelijke taken van de grondwettelijke beschermingsautoriteiten of het leger te vervullen. contraspionagedienst of om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen.

Commentaarfuncties
Wij verzamelen persoonsgegevens in het kader van de publicatie van inhoud of een opmerking bij een artikel of bijdrage alleen voor zover deze door u zijn meegedeeld. Wanneer u een opmerking plaatst, wordt het door u opgegeven e-mailadres opgeslagen maar niet gepubliceerd. Uw naam wordt gepubliceerd als u niet onder een pseudoniem heeft geschreven.

Nieuwsbrief
Door vrijwillig uw e-mailadres in onze nieuwsbrief in te voeren en dit te bevestigen via de dubbele opt-in procedure, geeft u toestemming voor het ontvangen van onze e-mail nieuwsbrief. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een "uitschrijven" -link. Het is voldoende om een e-mailadres op te geven om de nieuwsbrief te ontvangen. Aanvullende vrijwillige informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.

Privacybeleid voor cookies
Zogenaamde cookies worden gebruikt om meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat en op uw computer opslaat. Bij een volgend bezoek aan onze site geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De op deze manier verkregen informatie wordt gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en om u gemakkelijker toegang te geven tot onze site.
U kunt in het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door "geen cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functionaliteit van onze aanbiedingen beperken.

Gegevensbeschermingsverklaring voor de Facebook-plug-in ("Vind ik leuk")
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de provider Facebook.com, die worden aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plug-in ("Vind ik leuk" -knop) is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plug-in een verbinding tot stand brengt met Facebook, die naar uw browser wordt verzonden zodat de plug-in de website kan openen. .
Bovendien worden tijdens het gebruik gegevens doorgestuurd naar de Facebook-server, die informatie bevat over uw websitebezoeken op onze homepage. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan uw persoonlijke Facebook-account.
Zodra u als ingelogde Facebook-gebruiker de Facebook-plug-in actief gebruikt (bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens naar uw Facebook-account overgebracht en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door van tevoren uit te loggen bij uw Facebook-account.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsvoorschriften op Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php .

Gegevensbeschermingsverklaring voor de webanalysedienst Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website zal uw IP-adres daarom vooraf door Google worden ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevensbeschermingsverklaring voor de webadvertentieservice Google Adsense
Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webadvertentieservice van Google Inc., VS ("Google"). Google Adsense maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde "webbakens" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Door gebruik te maken van het webbaken kunnen eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website worden geregistreerd en verzameld. De informatie die door de cookie en / of webbaken wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met betrekking tot de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteit en advertenties voor de website-exploitant samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval met andere Google-gegevens in verband brengen. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens voorkomen door "geen cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder "Extra> Internetopties> Gegevensbescherming> Instellingen"; in Firefox onder "Extra> Instellingen> Privacy> Cookies"); Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het sociale netwerk Google Plus
Deze website maakt gebruik van de zogenaamde "G +1" -knop van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is te herkennen aan het symbool "G +1". Als u bij Google Plus bent geregistreerd, kunt u de "G +1" -knop gebruiken om uw interesse in onze website kenbaar te maken en inhoud van onze website op Google Plus te delen. In dit geval slaat Google zowel de informatie op dat u een "G +1" hebt gegeven voor een van onze inhoud, als informatie over de pagina die u hebt bekeken. Uw "G +1" kan eventueel samen met uw naam (eventueel ook met foto - indien beschikbaar) worden weergegeven op Google Plus in andere Google-diensten, zoals Google Zoeken of uw Google-profiel.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Gegevensbeschermingsverklaring voor Google Maps van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van de functie "Google Maps en Routeplanner" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google") om geografische informatie en routes weer te geven en te berekenen. Via Google Maps kunnen gegevens over uw gebruik van deze website worden overgedragen aan Google, verzameld en gebruikt door Google. U kunt een dergelijke gegevensoverdracht voorkomen door "Javascript" in uw browser uit te schakelen. In dit geval kunnen er echter geen kaarten worden weergegeven. Door gebruik te maken van deze website en het niet deactiveren van "Javascript", geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google voor het bovengenoemde doel. Meer informatie over hoe "Google Maps" en de routeplanner uw gegevens gebruiken, evenals het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van de webberichtenservice twitter.com
We hebben ook de webberichtenservice twitter.com op onze website geïntegreerd. Dit wordt geleverd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Twitter biedt de zogenaamde "tweet" -functie. Hiermee kunt u berichten van 140 tekens met websitekoppelingen in uw eigen Twitter-account publiceren. Als u de "Tweet" -functie van Twitter op onze website gebruikt, wordt de betreffende website aan uw account op Twitter gekoppeld en kan daar openbaar worden gemaakt. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.
We hebben geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter: http://twitter.com/privacy
Twitter biedt u de mogelijkheid om uw eigen instellingen voor gegevensbescherming in te stellen via de volgende link: http://twitter.com/account/settings .

recht om informatie te verstrekken
U hebt het recht om te allen tijde kosteloos en onmiddellijk te informeren naar de gegevens die over u zijn verzameld. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens met ingang voor de toekomst in te trekken. Neem voor informatie contact op met de aanbieder via de contactgegevens in de juridische kennisgeving.

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden [2]

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde nummers 1 t / m 4, wordt hier nadrukkelijk op gewezen. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk individueel geval van toepassing.

Bron: Disclaimer-voorbeeld van JuraForum.de .

bottom of page