top of page

Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn:

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn begint op de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u mij (Claudia Delissen, Atelier Claudia Delissen, Vorster Straße 514, 41169 Mönchengladbach, Duitsland, Tel.: +49177592 9520, mail: info@claudia-delissen.de) informeren via een duidelijke verklaring (bijv. bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw besluit om u uit dit contract te herroepen.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als je je terugtrekt uit dit contract, heb ik je alle betalingen gegeven die ik van je heb ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we bieden) , onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop ik de kennisgeving van uw opzegging van dit contract heb ontvangen, terugbetaald worden. Voor deze terugbetaling gebruik ik hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Ik kan de terugbetaling weigeren totdat ik de goederen heb teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan mij retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Algemene informatie

1. Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in hun originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.


2. Gelieve de goederen voldoende gefrankeerd naar mij terug te sturen.


3. Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1-2 geen voorwaarde zijn voor een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

bottom of page